Pracownicy ŚDS w Gaju:

Kierownik:
Renata Łuczyńska

Terapeuci:
Beata Wojnarowska – Siedlecka
Elżbieta Purgał
Monika Śliż

Psycholog:
Irena Ścisłowska

Fizjoterapeuta:
Kinga Staszczyk

Pracownik socjalny:
Monika Śliż

Opiekun:
Ewa Będkowska

Księgowa:
Aleksandra Łuszczyńska

Kierowca:
Tadeusz Błoński

Pracownik gospodarczy:
Aneta Piskorz